مرور برچسب

اپلیکیشن سفر

با گوگل تریپس بیشتر سفر کنید، کمتر برنامه‌ریزی کنید

Google Trips یک راهنمای شخصی سفر در جیب شماست. هر سفری دسته‌بندی‌های شاخصی از اطلاعات مربوط به برنامه‌های روزانه، رزرواسیون‌ها، خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها، و... را شامل می‌شود. در Google Trips هر آنچه را در سفر نیاز دارید با چند ضربه‌ی انگشت…