مرور برچسب

پاییز

درکه‌ و زیبایی‌هایش

وقتی که ذهنت پر می‌شود از دغدغه‌ی کار و هیاهوی شهر و دلت می‌خواهد جایی‌ در‌ دل طبیعت روحت را از نو تازه کنی، درکه می‌تواند‌ با همه‌ی زیبایی‌هایش و با همه‌ی انرژی نهفته‌ در‌ دلش‌، جزء اولین انتخاب‌ها باشد.

سلام پاییز

سلام پاییز اگرچه هنوز چند قدمی تا وصالت فاصله است اما صدای خیس نفس هایت را از همین فاصله هم می توان شنید. پاییز دوباره بیا بیا و دست دو عاشق را به دست هم بسپار و خش خش خشک برگهایت را به تنهایی رهگذران و رقص نور و رنگ لا به…