با گوگل تریپس بیشتر سفر کنید، کمتر برنامه‌ریزی کنید

Google Trips یک راهنمای شخصی سفر در جیب شماست. هر سفری دسته‌بندی‌های شاخصی از اطلاعات مربوط به برنامه‌های روزانه، رزرواسیون‌ها، خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها، و... را شامل می‌شود. در Google Trips هر آنچه را در سفر نیاز دارید با چند ضربه‌ی انگشت…

سلام پاییز

سلام پاییز اگرچه هنوز چند قدمی تا وصالت فاصله است اما صدای خیس نفس هایت را از همین فاصله هم می توان شنید. پاییز دوباره بیا بیا و دست دو عاشق را به دست هم بسپار و خش خش خشک برگهایت را به تنهایی رهگذران و رقص نور و رنگ لا به…